Energiakriisi kasvattaa alueellisen energiahuollon merkitystä

Eurooppalainen energiakriisi on kasvattanut energiahuollon alueellisen kehittämisen merkitystä. Konsernin alueellisilla kumppanuuksilla on erittäin tärkeä rooli toiminnassa.

Sähkön markkinahinnan erittäin raju nousu on nostanut konsernin liikevaihdon yli kahdensadan miljoonan euron tasolle. Kuluvana vuonna sähkön keskimääräinen hinta Suomen hinta-alueella on yli kaksinkertainen (134 €/MWh) edellisen vuoden vastaavan ajankohdan keskihintaan (54 €/MWh). Syynä sähkön hinnan nousuun Suomessa on Suomen riippuvuus ulkomaisesta sähkön tuonnista tilanteessa, jossa koko Eurooppa kärsii laajamittaisesta polttoaineiden ja energian niukkuustilanteesta.

Vuoden 2021 heikko tulos näkyy vielä konsernin tunnusluvuissa, muun muassa omavaraisuusasteessa. Vaikeasta energiamarkkinatilanteesta huolimatta konsernin tulos on kuitenkin edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa parempi, ollen 15,6 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna oli 6,2 miljoonaa euroa.

Konsernin kaikki liiketoiminnat ovat tammi-elokuussa tehneet positiivista tulosta, mikä markkinatilanne huomioiden, on sisältänyt paljon onnistumisia. Merkittävin onnistuminen on kuitenkin ollut energiahuollon kehittäminen siten, ettei konsernin ole tarvinnut korottaa lämmön tai sähkön siirron hintoja, huolimatta merkittävistä kustannusnousuista.

Noin kymmenellä paikkakunnalla olevien Lempeä lämmön kaukolämpöverkkojen polttoainehankinta perustuu paikallisiin, alueellisiin ja kotimaisiin polttoaineisiin. Tällä polttoaineiden hankinnan strategialla, sekä mittavilla investoinneilla energiatehokkuuteen, on saatu hillittyä yleistä polttoaineiden hinnan nousun vaikutusta kaukolämmön hintaan.

Sähkömarkkinahintojen nousu kasvattaa liikevaihtoa

Konsernin liikevaihto on kasvanut sähkömarkkinahintojen nousun seurauksena. Käyttökate on ollut hieman edellistä vuotta parempi.

Konsernin tunnusluvut Toteutunut 1-8/2022Toteutunut 1-8/20212021
Liikevaihto, M€220,4146,7272
Käyttökate, M€2923,31,5
Tulos ennen tp siirtoja ja veroja, M€15,66,2-30,1
Investoinnit, M€53,450,5104,2
Omavaraisuusaste %15,125,117,1
Henkilöstö keskimäärin115118114

Merkittäviä aurinkosähköhankkeita Järvi-Suomeen

Suur-Savon Sähkö -konserni on noussut tytäryhtiö Solarigo Systems Oy:n aurinkovoimainvestointien myötä Suomen johtavaksi teollisen aurinkosähkön myynti- ja toteutusorganisaatioksi. Järvi-Suomen toiminta-alueen energiahuollon kehittämiseksi elokuussa julkaistiin kolme merkittävää aurinkovoimainvestointia Järvi-Suomen alueelle. Pertunmaalle suunnitellaan 15 MW aurinkovoimahanketta Kuorttin yritysalueen yhteyteen. Hirvensalmelle suunnitteilla on 5 MW hanke, ja Juvan kunta julkaisi yhteistyön Solarigo Systemsin kanssa 5 MW aurinkovoimahankkeen toteuttamiseksi. Nämä hankkeet ovat jatkoa Sulkavan 5 MW hankkeelle, joka on jo rakennusvaiheessa. Jokainen sähkötuotantoinvestointi vahvistaa Järvi-Suomen alueen sähköomavaraisuutta.

Erityisesti sähkövoimajärjestelmä tarvitsee valtakunnallisesti yhteistyötä niin sähkön tuottajien, jakelijoiden, vähittäismyyjien kuin sähkön käyttäjienkin kanssa. Konserni tiivistää talvikauden lähestyessä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa energian järkevän käytön edistämiseksi, mikä tukee koko Suomen sähkövoimajärjestelmän kestävyyttä tulevan talven kireässä sähkön riittävyyden tilanteessa.

Tuleva talvi on poikkeuksellisen haastava

Huomiomme suunnittelussa ja toiminnassa on huolehtia yhteiskunnan selviytymisestä tulevan talvikauden energian niukkuustilanteesta. Energiakriisin vaikutukset ovat laajamittaiset, ja odotettavissa on poikkeuksellisen haastavia aikoja suomalaisille kuluttajille. Konsernin taloudellisessa tuloksenteossa tulevalla talvikaudella on poikkeuksellisen suuria epävarmuuksia. Mikäli sähkövoimajärjestelmä kriisiytyy, ja sähkön hinta saavuttaa poikkeuksellisen korkeita hintatasoja, ongelmat heijastuvat asiakkaiden lisäksi raskaasti myös energiayhtiöille.

Suur-Savon Sähkö – konsernin tulevan talvikauden tulokseen olennaisesti vaikuttaa maaliskuussa 2022 koekäytön aloittaneen Olkiluoto 3 ydinvoimalaitoksen käytettävyys. Mahdollisten toimintahäiriöiden vaikutus voi olla sähkömarkkinan kriisitilanteessa useita kymmeniä miljoonia euroja. Tämä on tärkeimmistä tekijöistä, jonka vuoksi loppuvuoden talouden näkymiin liittyy suuria epävarmuuksia.

Näkemyksenä on, että keväällä 2023 sähkömarkkinakriisin pahin vaihe on ohi, ja eurooppalaiset toimet energiataseen tasapainottamiseksi ovat edenneet. Suur-Savon Sähkö – konsernin investoinnit paikallisiin ja alueellisiin kotimaisiin polttoaineisiin, sekä mittavat investoinnit päästöttömään sähkön tuotantoon ovat jo nyt osoittautuneet hyväksi strategiaksi, ja osaltaan tulevat vahvistamaan konsernin taloutta tulevaisuudessa.


Löydä edullinen laina lainaaverkossa.fi ja Axolainan avulla

Axolaina vertaa puolestasi 2000 € – 60 000 € lainat

  • Et sitoudu mihinkään
  • Se ei maksa sinulle mitään
  • Saat parhaan tarjouksen
Klikkaa tästä ja pääset suoraan Axolainan lainatarjous-lomakkeeseen

3 kommenttia artikkeliin ”Energiakriisi kasvattaa alueellisen energiahuollon merkitystä”

Vastaa