Tuulivoima

Sähköä ja muuta energiaa tarvitaan koko ajan. Energian tuotanto ja siirto kuitenkin aiheuttavat monia ympäristövaikutuksia meillä ja muualla maailmassa. Päästöt, ilmastonmuutos ja luonnonvarojen väheneminen ovat tänä päivänä globaaleja huolenaiheita. Viime vuosikymmenten aikana huoleen on herätty ja uusiutuvaan energiantuotantoon on alettu panostaa entistä enemmän. Tuulivoima ja aurinkovoima ovat globaalisti nopeimmin kasvavia puhtaan sähkön tuotantotapoja. Tuulivoimaa rakennetaan Suomeenkin lisää, sillä se vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä, on edullista, tuo työpaikkoja ja kiinteistöverotuoja kunnille.

Puhtaus

Maapallon ilmasto muuttuu nopeasti ihmisen toimintojen seurauksena. Ilmastonmuutoksen keskeinen syy on kasvihuonekaasupäästöjen nopea kasvu 1900-luvun alusta lähtien. Energiantuotanto on merkittävä kasvihuonekaasujen ja hiukkaspäästöjen päästölähde.

Tuulivoimalla tuotetusta sähköstä ei synny päästöjä ilmaan, maahan tai vesistöihin. Se, miten tuulivoiman laajamittainen käyttö vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöjen määrään, riippuu siitä, millaista sähköntuotantokapasiteettia tuulivoimalla korvataan. Sähköntuotantolaitoksia ajetaan käyttökustannusten mukaisessa järjestyksessä. Kun sähköä tuotetaan tuulella, polttoainevapaa tuulivoima syrjäyttää kustannuksiltaan kalliimpia sähköntuotantomuotoja.

Taloudellisuus

Yksiselitteistä vastausta kysymykseen ”paljonko tuulivoima maksaa” ei useinkaan voida antaa. Kuitenkin, kun tarkastellaan sähköntuotannon uusia investointeja, on maalle rakennettava tuulivoima kustannuksiltaan yksi edullisimmista tavoista tuottaa sähköä.

Lähde: https://tuulivoimayhdistys.fi/tietoa-tuulivoimasta-2/tietoa-tuulivoimasta/miksi-tuulivoimaa

Edullisuus

Tuulivoima on tänä päivänä edullisin tapa rakentaa uutta sähköntuotantokapasiteettia. Suurin osa tuulivoiman tuotantokustannuksista muodostuu tuulivoimahankkeen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Kun tuulivoimala on valmis, kuluja tulee enää sen ylläpidosta ja huollosta. Raaka-aineen ollessa ilmaista ja loppumatonta, itse sähköntuotanto on alkuinvestointien jälkeen hyvin edullista.

Tuulivoimatuotanto on nykyään hyvin edullista, koska teknologia on kehittynyt nopeasti ja tuulivoimalat tuottavat aiempaa enemmän sähköä. Ulospäin tekninen kehitys näkyy muun muassa tuulivoimaloiden aiempaa korkeampina torneina ja pidempinä lapoina. Korkeampi tuulivoimala pääsee kiinni voimakkaampiin ja tasaisempiin tuuliin: tuulisuus kasvaa nopeasti korkeammalle mentäessä. Pienikin muutos keskimääräisessä tuulennopeudessa lisää tuotantoa huomattavasti. Näin myös tuulivoiman tuotantokustannukset ovat laskeneet nopeasti viimeisten vuosien aikana. Tutustu LUT:in sähköntuotannon hintavertailuun.

Tuulivoiman tuotantokustannusten nopea lasku on mahdollistanut tuulivoimarakentamisen ilman valtion tukea. Vuodesta 2019 alkaen suurin osa Suomen tuulivoimaloista rakennetaan tuettomasti eli markkinaehtoisesti.


Löydä edullinen laina lainaaverkossa.fi ja Axolainan avulla

Axolaina vertaa puolestasi 2000 € – 60 000 € lainat

  • Et sitoudu mihinkään
  • Se ei maksa sinulle mitään
  • Saat parhaan tarjouksen
Klikkaa tästä ja pääset suoraan Axolainan lainatarjous-lomakkeeseen