Enerigaturve

Tuulivoimalat

Ukrainan sodan seuraukset kannattelevat energiaturpeen tuotantoa

Turvetta tuotettiin viime kesänä edellisvuotta enemmän, mutta asetettuihin tavoitteisiin ei päästy kaventuneen tuotantokapasiteetin ja säiden takia. Venäjän hyökkäysota Ukrainassa on osaltaan kannatellut jyrsinpolttoturpeen tuotantoa. Bioenergia ry:n keräämien tietojen mukaan turvetuotantokaudella 2023 tuotettiin jyrsinpolttoturvetta 4,0 milj. m3 (noin 4 TWh) ja palaturvetta 0,8 milj. m3 (noin 1 TWh) eli yhteensä noin 5 TWh. Viime vuonna näitä … Tutustu lisää